Herdeplast for tøffe oppgaver

Polyurea

     

Leverandør av kvalitetsløsninger

Membran med kort herdetid

Polyurea er et svært elastisk og sterkt materiale som håndterer tøffe utfordringer med tanke på slitasje og sprekkoverbygging. Polyurea herder kun på få sekunder, og sørger for umiddelbar vanntetting i tykkelser fra 2,5 mm. Dette sikrer en rask og effektiv fremdrift på byggeplassen.

Polyurea sprøytes på med en spesialmaskin som påfører membranen sømløst med rett trykk og temperatur. Applikatørene, de som utfører sprøytingen, bør være sertifiserte og ha gjennomgått adekvat opplæring.

vår spisskompetanse er din trygghet

Unike egenskaper

Polyurea er først og fremst en membran beregnet for å lage en vanntett forbindelse. Polyurea er et svært sterkt materiale som tåler tøffe påkjenninger i form av strekk, kulde, mekaniske krefter og slitasje. Polyurea-membranen er svært strekkbar – fra  ca. 400 % forlengelse ved +20C, til ca. 150 % ved -20C. Dette, sammen med at den er resistent mot ulike typer forurensing og har svært lang levetid, gjør polyurea til det absolutt beste valget av vanntette membraner.

  • Belegg for vanntetting av store tanker

  • Smoltanlegg, drikkevannstanker, renseanlegg, avfallstanker og næringsmiddelindustri

  • Beskyttelse av stål og betong i vei og jernbanebroer

  • Dreneringsmembran for grunnmurer

  • Membran under asfalt på utvendige p-plasser

  • Korrosjonsbeskyttelse av rørledninger

Hvordan kan Cenitech hjelpe deg?

Kontakt oss for en hyggelig prat om ditt neste prosjekt. Vi sier ikke nei til en real utfordring!

Kontakt oss